Français    Nederlands    English
Voorstelling
Wie zijn wij?

De Holstein Night promoot het ras Holstein in Wallonië. Wij innoveren voortdurend om aan de verwachtingen van fokkers en onze partners te voldoen. Tegenwoordig is de Holstein Night een OPEN wedstrijd, de eerste in zijn soort in Europa.

De Holstein Night wordt georganiseerd door de zuivelcommissies van de provincies Namen en Luxemburg. Het comité bestaat hoofdzakelijk uit een dertigtal vrijwillige fokkers.

De Waalse veeteeltvereniging (Eléveo en Inovéo) draagt bij tot de organisatie door haar logistiek en een deel van haar personeel ter beschikking te stellen.

" Onze ambitie is ingegeven door de wens om een positief imago van de Waalse melkveehouderij te verdedigen, zowel in ons land als in het buitenland. "

We worden allemaal gedreven door dezelfde passie: fokken en het Holstein-ras. De Holstein Night is een gelegenheid voor Waalse fokkers om de kwaliteit van hun dieren te presenteren aan een publiek van professionals uit de hele Benelux, Frankrijk en elders. Het is een showcase voor onze fokkerij.

In de loop der jaren is het comité steeds beter geworden en beantwoordt telkens beter aan de verwachtingen van fokkers, bezoekers en sponsors; onder meer de promotie, de contacten met de pers en de kwaliteit van het onthaal van de partners zijn bijzonder goed verzorgd.

Dit enthousiasme en professionalisme hebben wij te danken aan allen die door hun veeleisend karakter en hun wil om de details voortdurend te verbeteren, dit evenement tot een must hebben gemaakt.

Het is dan ook met groot genoegen, na een afwezigheid van vier jaar vanwege de organisatie van de Europese Confrontatie in 2019 en drie COVID-jaren, dat wij u, met evenveel passie en meesterschap als altijd, onze volgende editie willen bevestigen die zal plaatsvinden op:

Zaterdag 11 maart 2023 in Libramont

Het enthousiasme van Belgische en buitenlandse fokkers om deel te nemen is niet afgenomen. Ook dit jaar hebben veel fokkers belangstelling getoond voor deelname aan onze avond.

Onze populariteit wordt ook gevoed door de contacten die worden onderhouden via sociale netwerken en moderne media, maar vooral dankzij de kwaliteit van ons evenement dat wordt verzekerd door vele gepassioneerde fokkers, die aan dit doel gehecht zijn:

" Om de knowhow van onze Waalse fokkers en de kwaliteit van de gepresenteerde dieren onder de aandacht te brengen. "

Wij prijzen ons gelukkig met zo'n hoogwaardig evenement in onze regio en wij zijn van plan het voort te zetten. De uitdaging dit jaar is om de hele zuivelsector rond deze passie voor Holsteins te verzamelen.

Activiteitenverslag

Download onze activiteitenverslag 2023

Download onze activiteitenverslag 2020

Download onze activiteitenverslag 2018

Download onze activiteitenverslag 2017

Download onze activiteitenverslag 2016

Van provinciale wedstrijd tot een Open Benelux

  • 1995 : Didier Robert, technicus van l'AWE (Association Wallonne de l'Elevage), streeft ernaar de provinciale wedstrijd van Luxemburg dynamischer te maken door hem in een nieuw kleedje te steken, zijnde een show. Hij verkiest een nachtelijke wedstrijd te organiseren in de plaats van de volledige hall van Neufchâteau in te nemen. Hiermee ontstaat de Nacht van de Holstein.
  • 1997 : Uitbreiding van de provinciale, naar heel Wallonië, voor het beste provinciale lot, samengesteld uit 5 dieren.
  • 1998 : De Nacht van de Holstein vestigt zich te Libramont in de nieuwe hal 'Walexpo'.
  • 2002 : De Naamse en Luxemburgse fokkers organiseren samen hun provinciale wedstrijd.
  • 2004 : De kwekersloten maken plaats voor een interprovinciale wedstrijd met 10 dieren per Waalse provincie.
  • 2007 : Vlaanderen is ere-genodigde voor de interprovinciale.
  • 2008 : Groothertogdom Luxemburg is ere-genodigde voor de interprovinciale. Vlaanderen is opnieuw aanwezig.
  • 2009 : Unieke wedstrijd 'Open BENELUX'. Voor het eerst mag elke Belgische, Luxemburgse en Nederlandse fokkers deelnemen aan éénzelfde wedstrijd zonder enige beperking van inschrijving. Een grote première.
  • 2010 : Tweede editie van de wedstrijd 'Open BENELUX'. GENETIC'S Trophy. Deelname van de genetische partners aan de eerste genetische challenge.
  • 2011 : Een avant-première van de 'Nacht van de Holstein', internationale wedstrijd 'Blonde D'Aquitaine'.